NodeMCU ESP8266 and MySQL Database using PHP and API
Measurement, Esp8266 and DHT11Video på ESP8266 och DHT11

Jag använder en Mikrodator med WiFi (ESP8266, ESP12-E, NodeMCU). Mikrodator ESP8266 läser av temperaturen och luftfuktigheten med hjälp av DTH11. Läsvärdet skickar sedan med hjälp av WebClient som ett POST request till min API som jag har byggt med hjälp av PHP. API;n skickar sedan datan var 30 sekund till en databas som sparar alla värden. Med hjälp av PHP/HTML/CSS kan jag sedan koppla mig till databasen och vissa alla värden på denna webbsida.

Mikrodator(ESP8266, ESP12-E, NodeMCU)

Mikrodator som är perfekt för att t.ex.styra enheter och läsa av sensorer i ditt hem (IoT). Det är väldigt enkel att komma igång och ingen extra utrustning behövs för att programmera den utöver en micro USB kabel. Storleken på mikrodatorn är knappt 1/3 av ett kreditkort och ryms med god marginal i en tändsticksask.

DHT11 - Är ett modul med temperatur- och luftfuktighetssensors som t.ex. kan användas tillsammans med mikrodatorer eller Raspberry PI.

Vissar de 10 senaste mätvärderna från databasen.
Sensor Location Temperature Luftfuktighet Datum & Tid
DHT11 Kontor 21.20 *C 61.00 % 2020-11-16 09:07:31
DHT11 Kontor 21.00 *C 61.00 % 2020-11-16 09:07:01
DHT11 Kontor 20.80 *C 64.00 % 2020-11-16 09:06:31
DHT11 Kontor 20.80 *C 64.00 % 2020-11-16 09:06:01
DHT11 Kontor 20.60 *C 72.00 % 2020-11-16 09:05:44
DHT11 Kontor 22.00 *C 51.00 % 2020-11-12 15:18:30
DHT11 Kontor 22.00 *C 52.00 % 2020-11-12 15:18:00
DHT11 Kontor 22.00 *C 51.00 % 2020-11-12 15:17:29
DHT11 Kontor 22.00 *C 52.00 % 2020-11-12 15:16:59
DHT11 Kontor 22.00 *C 52.00 % 2020-11-12 15:16:29